KLSK:s INTEGRITETSPOLICY

KLSK behandlar alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

KLSK behandlar dina personuppgifter i följande fall:

 • Du deltar i något av våra prova-på-tillfällen.
 • Du blir medlem i föreningen.

De personuppgifter vi behandlar är:

 • Namn, mobiltelefonnummer, personnummer, adress och e-postadresser.

HUR PERSONUPPGIFTERNA ANVÄNDS

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi ska:

 • Kunna kommunicera med dig om vår verksamhet.
 • Kunna ha samarbetspartner såsom: Korpen och Studiefrämjandet, där de behöver dessa uppgifter. Personuppgifter lämnas säkert över till dessa parter och vi hänvisar vidare till dessa hur de hanterar personuppgifterna vidare.

LAGLIG GRUND

KLSK:s behandling av dina personuppgifter sker utifrån följande lagliga grunder:

 • Avtal och rättslig förpliktelse – Vi behandlar dina personuppgifter från det att du blir medlem hos oss, till det att du går ur föreningen.
 • Berättigat intresse – I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning om s.k. berättigat intresse, till exempel för att vi ska kunna kommunicera med dig och informera oss som organisation.
 • Samtycke – Vi behandlar dina personuppgifter efter att du har lämnat samtycke till det. Detta samtycke kan du närsomhelst återkalla. 

LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER (GALLRING)

Dina personuppgifter lagras bara så länge de är relevanta för de ändamål som anges i vår policy eller så länge det krävs för att uppfylla gällande lagkrav. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt och de raderas löpande enligt KLSK:s gallringsrutin.

DINA RÄTTIGHETER

Du har som privatperson följande rättigheter mot KLSK

 • Rätt till information – Du har rätt att få veta vilka uppgifter KLSK har sparat om dig, och hur dina personuppgifter behandlas.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktig information om dig själv korrigerad.
 • Rätt att bli bortglömd – Du har rätt att begära att KLSK raderar dina personuppgifter från våra register. Det kan dock finnas legala skyldigheter, t.ex. bokföringslagen, som hindrar oss från att helt radera alla dina uppgifter i vissa fall.
 • Rätt till begränsning av behandling – Du har rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifternas riktighet.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att kräva att de personuppgifter du lämnat till oss flyttas till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Du har rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av intresseavvägning.
 • Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen – Om du anser att KLSK har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

COOKIES

KLSK använder s.k. cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på KLSKs webbsidor. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. KLSKs webbplatser behöver cookies för att fungera säkert och korrekt.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas session-cookies och den andra kallas permanent cookie. En session-cookie skickas mellan din enhet och vår server för att webbplatserna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att vår webbplats kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in.

KLSK använder både session-cookies och permanenta cookies på våra webbplatser och i våra digitala kanaler.

Våra cookies hjälper oss att:

 • Göra att webbsidan fungerar som du förväntar dig.
 • Sparar dina inställningar från ena besöket till nästa.
 • Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan.
 • Möjliggöra att du enkelt kan sprida innehåll vidare i sociala nätverk såsom Facebook och Twitter.
 • Ge dig relevant information på vår egen och andras webbsidor.
 • Samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbsidans prestanda och funktionalitet samt utvärdera annonssamarbeten.

Vi använder inte cookies till att:

 • Spara någon som helst personlig information om dig utan ditt samtycke.
 • Samla in någon som helst känslig information.
 • Skicka vidare personlig information till tredje part.

Tillåtelse att använda cookies

Om inställningarna i den webbläsare du använder för att besöka vår webbsida är inställd på ett sådant sätt att de tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida.

Stänga av cookies

Cookies går att radera eller helt stängas av om så önskas. Vi kan dock inte garantera att webbsidan då fungerar tillfredsställande. Dessa kan stängas av genom att anpassa din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur detta görs varierar något mellan olika webbläsare och versioner av webbläsare men finns beskrivet om du söker i din specifika webbläsares hjälpsida.

FÖRÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

KLSK kommer regelbundet gå igenom denna policy och uppdatera den om lagen eller hur vi arbetar ändras. Eventuella ändringar av denna policy kommer att publiceras på vår hemsida.

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

E-post: info@klsk.se

Du kan också besöka www.datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.